Szociális ellátó rendszer korszerűsítése

TÁMOP-5.4.4-09/1-A-2009-0003

Az OKTKT, mint főpályázó partnerségben a Szent István Egyetemmel és a dabasi kistérségben szociális ellátást végző 5 intézménnyel közösen valósítja meg a projekt alábbi célkitűzéseit:

    A kistérség szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciójának és a kapcsolódó szükségletfelméréssel a szolgáltatások intézményi fejlesztését;
    A szociális szakemberek szakmai felkészültségének növelését;
    A szociális képzések terepgyakorlati rendszerének szolgáltatás specifikus fejlesztését;
    Szociális szolgáltató intézmények és felnőttképzést folytató intézmények közötti együttműködések kialakítását, erősítését.

A célok elérése érdekében megvalósítandó tevékenységek a következők:

    Szociális szolgáltatások iránti szükségletek felmérése;
    Térségi Szociális Szolgáltatásfejlesztési Koncepció elkészítése;
    Szociális szakemberek szakmai képzése;
    Terepgyakorlatok rendszerének fejlesztése;
    Tereptanárképzés;
    Oktatási eszközök beszerzése.

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2010.03.01 – 2012.02.28.

Cikk folytatása

Projektismertető

Az Ország Közepe kistérség szociális ellátó rendszerének korszerűsítése a szolgáltatások és a humán erőforrások fejlesztésével, az intézményi együttműködések erősítésével” című program.

A dabasi kistérségben nyújtott szociális szolgáltatások jellemzői:

A kistérséghez tartozó településeken jelenleg a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait, valamint időskorúak, fogyatékosok, speciális élethelyzetben lévők tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonokban való gondozását látják el megyei, helyi önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek által fenntartott intézmények.

A gyermekjóléti szolgáltatások terén az elmúlt évben kiugróan nőtt a gondozásban lévő családok száma. Legnagyobb számban az anyagi problémák kezelése jelenik meg. Ez a térségben 31%-os átlagot mutat. A másik nagy mutatószám a gyermeknevelési problémával küszködő családok száma, akik az ellátottak 20 %-át teszik ki. Emelkedő tendenciát mutatnak a magatartási problémával, beilleszkedési nehézségekkel küszködő gyermekek száma.

Cikk folytatása

Nyitókonferencia

Meghívó

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás meghívja Önt a TÁMOP-5.4.4.-09/1/A intézkedés keretében támogatott „Az Ország Közepe kistérség szociális ellátó rendszerének korszerűsítése a szolgáltatások és a humán erőforrások fejlesztésével, az intézményi együttműködések erősítésével” című programjának Nyitókonferenciájára.

Helyszín: Dabas Motel, Rendezvényterem; 2370 Dabas, Bartók Béla út 100.
Időpont: 2011. március 18., péntek 10:00 óra

Cikk folytatása

Szakmai konferencia 2012.02.16.

Meghívó

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás meghívja Önt a TÁMOP 5.4.4-09/1-A-2009-0003 „Az Ország Közepe kistérség szociális ellátó rendszerének korszerűsítése a szolgáltatások és a humán erőforrások fejlesztésével, az intézményi együttműködések erősítésével” című programja keretében tartandó szakmai fórumra, melynek címe A SZOCIÁLIS MUNKA alapképzési szak tantervének ÉRTÉKELÉSE, javaslatok a terepgyakorlatok rendszerében bevezetendő újításokra.

Helyszín:        Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona
Cím:               Dabas, Zárdaköz 6.
Időpont:         2012. február 16. csütörtök, 1000 óra

Cikk folytatása

Szakmai konferencia 2012.08.01.

Meghívó

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás meghívja Önt a TÁMOP 5.4.4-09/1-A-2009-0003 „Az Ország Közepe kistérség szociális ellátó rendszerének korszerűsítése a szolgáltatások és a humán erőforrások fejlesztésével, az intézményi együttműködések erősítésével” című programja keretében tartandó szakmai fórumra, melynek címe A SZOCIÁLIS szolgáltatások fejlesztési lehetőségei az „Ország Közepe” Kistérségben.

Helyszín:        Átrium Idősek Otthona
Cím:               2370 Dabas, Szent István út 63.
Időpont:         2012. augusztus 1., szerda, 1000 óra

Cikk folytatása

Zárókonferencia

Meghívó

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás meghívja Önt a TÁMOP-5.4.4.-09/1/A intézkedés keretében támogatott „Az Ország Közepe kistérség szociális ellátó rendszerének korszerűsítése a szolgáltatások és a humán erőforrások fejlesztésével, az intézményi együttműködések erősítésével (TÁMOP-5.4.4.-09/1/A-2009-0003)” című programjának Záró konferenciájára.

A konferencia mottója:  „Hogyan tovább szociális szakma”

Helyszín:        Dabas Város Önkormányzat Nagyterme; 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
Időpont:         2012. augusztus 29.; szerda 1000 óra

Cikk folytatása